תקן איטום גגות – מידע חשוב

מכון התקנים הישראלי קבע את תקן ת״י 1752 חלק 2, המגדיר בצורה ברורה את התקנות החלות על התקנה של יריעות ביטומן המותקנות בריתוך. התקן עצמו דן בעומסים, בטיח, בסוג המבנה, בדיקת אטימות מעטפת הבניין ועוד היבטים שנוגעים לעבודות איטום של גגות שטוחים ומרפסות פתוחות. כאשר בכוונתכם להזמין שירות של איטום גגות עם יריעות ביטומן, עליכם […]